YAA DHALOOTA QUBEE**

Taammanaa Bitimaa irraa

 

 

  Ijoollee biyya abbaa-koo

 Dhalawwan aayyoo-too

 Yaa dhaloota Qubee

 Yaa dhaloota Qubee

 Walta'aatii ka'aa

 Gabrummaa acha'aa

 Jarroo biyya gubee

 Jarroo biyya gubee!

 

Jarroo biyya gubee

 Gubeetii waxalee

 Akkoo fi akaakaa-llee

 Darbatee kabalee!

 

Warri abbaa-kabalaa

 Warri abbaa-waxalaa

 Lafarraa nu duguuguuf

 Hamtuu nuuf abbala!

 

Margaa-muka guggubee

 Namaa-sa'a guggubee

 Bineeyyiis guggubee

 Oromiyaa qabatee

 Ukkaamsee ukukkubee!

 

Awwaallan buqqisee

 Lafa-saa gurgurataa

 Beelaan nama huqqisee

 Xiqqaa-guddaa kuffisee

 Ija-saatoo jaamee

 Kana yoom hubataa?

 

Yeeyyiin gaaraa as-galee

 Akkum Mosolonii ciibsee nama qalee

 Majaan gubbasii as-galee

 Akkum Minilik-faa ciibsee nama qalee!

 

Waggaa digdamii-lama guutuu

 Kunoo-kaa biyyasoo guutuu

 Dhiddhiitee nama bitaa

 Karcalleettis naqee fixaa!

 

Yoom Oromoo qofa tahe

 Kan inni gorra'u

 Gadqabee kan acha'u

 Obboleewwan keenya

 Ilmaan Kuush kan beenyaa:

 Afaari fi Somaalee

 Ukkaamsee cuqqaalee

 Sidaama fi Hadiyyaa

 Kaanis biyya biyyaa

 Ciibsetuma qaqqalaa

 Akka dullacha masqalaa!

 

Garasittis dabree

 Uummata Gambeellaa

 Kan jedhuun "Shaanqillaa"

 Warra dur abbootiin-saa

 Warra dur obbolaan-saa

 Gabaa dhaabee ittiin-daldalate

 Warra Omoo hundaa ittiin-shaqaxate

 Kunoo amma lafarraa buqqisa

 Kilaashoon gadqabees kukuffisa!

 

Hayyee, qeerransoota Qubee

 Hayyee, yaa dhaloota Qubee

 Gaaf tokkollee harmeen dagatinaa

 Kakuu-dhaa, laguu-dhaa irraan baqatinaa!

 

Yaa dhaloota Qubee

 Yaa dhaloota Qubee

 Tokkummaan olka'aa

 Kaayyodhaan walta'aa

 Harqoota gabrummaa

 Kooraa jalkaattummaa

 Darbaddhaa acha'aa!

 

Darbaddhaa acha'aa

 Acha'aa caccabsaa

 Biyya guutuu labsaa

 Cubbuu fi yakka dabsaa

 Dabsaatii unkuteessaa

 Hundee gabrummaa balleessaa

 Biyya Gadaa, Oromiyaa keessaa!

 

Jabbilee Oromoo

 Kan sabaa kan qomoo

 Yaa dhaloota Qubee

 Yaa dhaloota Qubee

 Ka'aa tarkaanfaddhaa

 Ni mootuu abdaddhaa

 

Impaayera dulloomee raamma'e

 Kan addunyaa guutuun ofirraa acha'e

 Supphuuf homaa hin dhama'inaa

 Kun hoodaa gaaf tokkollee

 Oromiyaa-Kuushiyaa hin dagatinaa!

 

Harawwan summeessee

 Oobruuwwan xureessee

 Caakkaa barbadeessee

 Uummatoota madeessee

 Kanallee misooma fakkeessaa

 Addunyaatti oliyyee odeessaa!

 

Beela harkisee fidee

 Joollee-harmeewwan fixee

 Gogiinsa, gubiinsa

 Jeejedhaan dhumiinsa

 Ciriinsa, duguuginsa

 Gondorii as fidee

 Maqalee as fidee

 Namummaa fi seera Gadaa dide!

 

Caaccuuwwan guggubee

 Galmoota ukukkubee

 Siiqqeewwan caccabsee

 Bokkuuwwan daddabsee

 Sirna warra mootii

 Dhaalmaa kan abbootii

 Sirna sirnaa gadii

 Doofummaa kan badii

 Qawwee fi fannoon nutti fide!

 

Qaroomina sirna Gadaa

 Kan Waaqeffannaa lalisaa akka Odaa

 Arraba-saatiin xureessee

 Harka-saatiin hurreessee

 OROMIYAA Biyya Gadaa

 Kunoo, qabatee irra-ciisa

 Ilaa, nu qawween kaanu malee

 Gaaraa-dakaa waltaanu malee

 Yoomum tolaan nu dhiisaa?

 

Egaa, yaa dhaloota Qubee

 Eekaa, qubeeffattoota Qubee

 Yaa abdii biyya kiyyaa

 Anoo kanaafan iyyaa:

 Hin ganinaa waadaa jagnootaa

 Hin gatinaa yabboo gamnootaa

 Kan Jaarraa faa kan Maammoo

 Kan Waaqoo faa kan Elemoo

 Kan sabaa-fii kan qomoo

 Kan Taaddoo faa kan Magarsaa

 Dhalootaa dhalootatti dabarsaa!

 

Hayyee, gichilloota Qubee

 Maarree, yaa dhaloota Qubee

 Walqabaddhaa beenaa, deemaa

 Deemaa, laggeen Oromiyaa cufa seenaa!

 

Dhiichisaa, ragadaa

 Gabrummaa cagadaa

 Geerraraa, shubbisaa

 Roorroo qabaa kuffisaa!

 

Oromiyaa jaarraddhaa

 Kuushiyaas abdaddhaa

 Sirna dimokiraasii

 Gabrummaa mancaasii

 Kan Gadaa deebisaa, deebisaa

 Impaayera kana muuziyama teessisaa!

 

Imimmaan harmee Oromiyaa

 Imimmaan aayyoo Kuushiyaa

 Bullukkoo bilisummaatiin

 Kumala walabummaatiin

 Irraa haqaatii qoorsaa

 Saba keessan boonsaa!

 

"Kakuu-dhaa dubatti hin deebinu"

 "Laguu-dhaa harmeerraa hin dheensinu"

 Jechaa waliin tarkaanfaddhaa, tarkaanfaddhaa

 Namummaan namummaa olkaasuuf kakaddhaa!

 

"Oromiyaa, Oromiyaa"

 "Kuushiyaa, Kuushiyaa"

 Jechaa deddeemaa, dhaadaddhaa

 Dhalawwan Kuush gaaraa-dakaa waammaddhaa

 Awwaala gabrummaa irratti OROMIYAA jaarraddhaa!

 

Barliin, 15. 05. 2013

 

============== // ==============

 **: Walaloon kun Oromoota yeroo ammaa manneen hidhaa warra Wayyaanee keessatti: garafamaa, waxalamaa dabrees waadamaa jiraniif, dhalawwan Oromoo gara-jabeessummaa fi bineensummaa mootummaa Habashaa baqachaa otoo jiranuu, yabaloo fi doonniin ittiin-deemaa jiran Garba Adan keessatti garagalee irbaata qurxummii nama-nyaatuu, kan shaarkii tahuun hafanii fi kanneen adaala ("barahaa") Sudaani fi Liibiyaa keessatti dhumanii awwaalli isaanii cirracha-adaalaa taheef, kan jiraniif: mararfannoo, biradhaabannoo fi jajjabeessa hamilee haa tahu! WAAQNI imimmaan oggaan ishii tana barreessu narra yaa'aa jiru kana arguun, fuula isaa gara isaaniitti akka deebisu abdiin qaba!

 

============== // ==============